Doneseni su novi kolektivni ugovori u javnom sektoru

Datum: 13.05.2022, Petak
Autor: N.D.

Od početka svibnja 2022. godine primjenjuju se dva nova kolektivna ugovora u javnom sektoru: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama. Najbitnija novost je promjena osnovice za obračun plaće s dotadašnjih 6.044,51 kn na 6.286,29 kn. Stoga će se plaća za svibanj 2022. godine početi obračunavati po toj osnovici.

Uz tu promjenu, neznatne su promjene u području materijalnih prava od kojih se ovdje spominje ona koja se odnosi na svotu naknade troškova prijevoza koja se u određenim okolnostima isplaćivala u svoti od 1,00 kn po prijeđenom kilometru. Polazišna vrijednost od 1. svibnja 2022. godine je 1,35 kn po prijeđenom kilometru uz mogućnost njezine promjene na više ako se ispune određene pretpostavke.

Povratak na vijesti