Doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu

Datum: 11.03.2022, Petak
Autor: A.W.

Znate li u kojim se slučajevima radnicima koji odlaze na službeni put u inozemstvu plaća poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu, a kada taj doprinos nije potrebno platiti? Ako je plaćeno privatno putno osiguranje, obveze od plaćanja navedenog doprinosa moguće se je osloboditi. U članku Doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu za vrijeme službenog putovanja su pojašnjene obveze prema HZZO-u, način obračuna doprinosa i prikazivanje na JOPPD-u.

Ako postoji obveza uplate doprinosa, on se uplaćuje na žiro račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje HR6510010051550100001. U polje poziv na broj primatelja upisuje se kao model HR68, a u polje poziv na broj upisuje se: 8508-OIB-JOPPD. U RRIF br. 3., str. 113. došlo je do pogreške vezao za objavu žiro računa i poziva na broj, stoga molimo da se ovaj navedeni račun i poziv na broj uzmu u obzir.

Također napominjemo da su u Stručnim informacijama za 2022., str.9., navedeni ispravan uplatni račun i poziv na broj.

Povratak na vijesti