Dostava podataka Poreznoj upravi za potrebe fiskalizacije

Datum: 21.01.2013, Ponedjeljak
Autor: Z.T.

Zbog provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa obveznik fiskalizacije, prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije, treba Poreznoj upravi dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima izdaje račune koji podliježu fiskalizaciji, a potom za: svaki novootvoreni prostor, promjenu adrese, promjenu radnog vremena, zatvaranje (prestanak rada) prostora.

Podaci se dostavljaju pojedinačno za svaki poslovni prostor prije slanja prvog računa koji se odnosi na taj poslovni prostor putem programskog rješenja obveznika fiskalizacije (naplatnog uređaja), prilikom uključivanja u sustav fiskalizacije.

Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa, podatak o poslovnim prostorima treba sadržavati: OIB, oznaku poslovnog prostora, adresu poslovnog prostora, tip poslovnog prostora, radno vrijeme i radne dane te datum početka primjene važenja podataka koji se dostavljaju.

Oznaka poslovnog prostora treba biti označena na jednak način kao što se navodi na samom računu u dijelu broja računa – oznaka poslovnog prostora, kako je to uređeno internim aktom poduzetnika. Za tip poslovnog prostora, kada nije moguće naznačiti adresu poslovnog prostora, navodi se način poslovanja (vrsta djelatnosti, internetska trgovina, pokretna trgovina i slično).

Oznaku operatera na naplatnom uređaju i oznaku osobe koja je obavila naplatu, obveznik fiskalizacije povezuje s osobnim identifikacijskim brojem te osobe. Osobni identifikacijski broj (OIB) operatera naplatnog uređaja, dostavlja se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi samo kao element izdanog računa, kod provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa. Dakle, o osobnom identifikacijskom broju (OIB) operatera naplatnog uređaja, Ministarstvo financija, Porezna uprava ne izvještava se zasebno posebnim izvještajem, već izdavanjem samog računa jer se taj podatak šalje u .xml datoteci (pri čemu OIB operatera nije vidljiv na samom računu). Može biti određeno da se na samom računu za tog operatera navodi oznaka kao što je npr.: Blagajnik 1, inicijali, samo ime i sl. Osobni identifikacijski broj (OIB) operatera na računu može biti jednak osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) obveznika fiskalizacije samo za djelatnosti fizičkih osoba, ako se računi izdaju putem samonaplatnih uređaja te u ostalim slučajevima. Jedan od ostalih slučajeva može biti u zastupničkom odnosu, tj. kada zastupnik (npr. turistička agencija) izdaje račun u ime i za račun nalogodavatelja (npr. hotel, avio kompanija i sl.).

Napominjemo da obveznik fiskalizacije treba čuvati interni akt kojim se uređuju pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodjeljivanje oznake poslovnih prostora u svojim poslovnim prostorijama, a predočuje se samo za potrebe poreznog nadzora.

Primjer internog akta može se vidjeti ovdje, prikazani interni akt sadrži minimum zahtijevanih informacija Zakonom o fiskalizaciji. Međutim, poduzetnik može u interni akt dodati i ostale podatke kao primjerice oznake operatera, radno vrijeme i tome slično kako bi svi podaci bili iskazani na jednom mjestu. Primjeri proširenog akta kojeg je dalo Ministarstvo financija kao ogledni primjeri prikazani su u časopisu RRiF 1/13., str. 22. 

Detaljnije o toj problematici u najnovijem priručniku BLAGAJNIČKO POSLOVANJE I FISKALIZACIJA koji uskoro izlazi iz tiska.

Povratak na vijesti