RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Dostavljanje lažne svjedodžbe

Predmet: Dostavljanje poslodavcu lažne svjedodžbe na temelju koje je tužitelj ishodio u službenoj evidenciji tuženika upis srednje stručne spreme čime je doveo poslodavca u zabludu o stručnoj spremi koju tužitelj ima, predstavlja osobito važnu činjenicu zbog koje, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stanaka nastavak radnog odnosa nije moguć.

Broj presude: Revr 282/2018-2, od 12. veljače 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Tuženik je ispravu sam pribavio izvan sudskog postupka, a pribavljanje isprave diplomatskim putem propisano je za situaciju kada sud tijekom sudskog postupka pribavlja ispravu od nekog tijela u stranoj državi. Budući da je ispravu već pribavio sam tuženik i priložio ju u spis, nije bilo potrebe da ju pribavlja sud diplomatskim putem. Sama činjenica da je ispravu pribavio sam tuženik izvan sudskog postupka od javnog tijela druge države ne čini ju nevaljanom niti je tužitelj uspio osporiti činjenične tvrdnje iznesene u toj ispravi.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)