Webinar
Dvodnevni webinar Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a

7. i 8. listopada 2021. webinar "Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a"


Mjesto Vrijeme održavanja
web7. i 8. listopada 2021. (četvrtak i petak) s početkom u 9:30 sati

Cilj je ovog webinara dati odgovore na aktualna pitanja u primjeni propisa o porezu na dodanu vrijednost u 2021. godini te upoznati kolegice i kolege s temeljnim pravilima oporezivanja PDV-om. Upravo zbog sveobuhvatnosti tema i područja primjene PDV-a, predavanja će se održati tijekom dva dana kako bismo se mogli posvetiti primjerima koji se odnose na promete dobara i usluga u tuzemstvu, isporuke dobara unutar EU-a, stjecanje dobara iz EU-a, uvoz dobara u RH, izvoz dobara iz RH te aktualnim pitanjima iz područja oporezivanja inozemnih usluga.

Sve navedeno razmatrat će se na konkretnim primjerima iz poslovne prakse i presudama Suda Europske unije koje su povezane s navedenim temama.

Program:

1. dan

Obračun PDV-a pri isporukama dobara i usluga u tuzemstvu
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Oporezivanje dobara i usluga u tuzemstvu – tko su obveznici PDV-a, ulazak i izlazak iz sustava PDV-a, obveza izdavanja računa, stope PDV-a pri isporukama dobara i usluga u tuzemstvu, posebnosti u primjeni PDV-a u graditeljskoj djelatnosti, oporezivanje nekretnina PDV-om, oslobođenja u sustavu PDV-a
 • Porezna osnovica pri isporuci dobara i usluga s motrišta PDV-a – utvrđivanje porezne osnovice pri isporukama dobara i usluga, smanjenje porezne osnovice zbog odobrenih popusta, prolazne stavke s motrišta PDV-a
 • Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – nastanak poreze obveze prema izdanim računima i naplaćenim naknadama, uvjeti i pravo priznavanja pretporeza prema izdanim računima i naplaćenim naknadama

Porezni položaj isporuka dobara u EU-u, stjecanje dobara iz EU-a te izvoz dobara iz RH u treće zemlje
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Isporuka dobara unutar EU-a – uvjeti za oslobođenu isporuku, dokazi o otpremi dobara ovisno o tome tko organizira prijevoz, važnost PDV ID broja, primjeri iz prakse, porezne evidencije
 • Stjecanje dobara unutar EU-a – nastanak porezne obveze, tko i kada ima pravo priznavanja pretporeza, naknadna odobrenja i terećenja, knjigovodstveno evidentiranje i porezne evidencije
 • Izvoz dobara – uvjeti za oslobođenu isporuku dobara u treće zemlje, dokazi o izvozu dobara, kada je prijevoz pri izvozu dobara oslobođen PDV-a (presuda Suda EU-a)

Oporezivanje prometa osobnih automobila i ostalih motornih vozila u tuzemstvu, stjecanje iz EU-a i troškovi uporabe osobnih automobila
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Stjecanje osobnih automobila unutar EU-a – primjer stjecanja osobnog automobila iz EU-a, priznavanje pretporeza i evidentiranje u poreznim i knjigovodstvenim evidencijama
 • Troškovi uporabe osobnih automobila – priznavanje pretporeza za račune za gorivo, mazivo, održavanje i dr.
 • Oporezivanje prometa osobnih automobila u tuzemstvu – nastanak porezne obveze, obveza izdavanja računa pri prodaji automobila koji su služili za potrebe društva ili za daljnju prodaju, primjena posebnog postupka oporezivanja marže za rabljena dobra
2. dan

Premještanje dobara unutar EU-a, uvoz dobara iz trećih zemalja u RH i povrati PDV-a
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 50 min + odgovori na pitanja

 • Premještanje dobara unutar EU-a – obračun PDV-a te iskazivanje u poreznim evidencijama i obrascima PDV
 • Uvoz dobara u RH – plaćanje PDV-a pri uvozu ili mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu dobara te ostala pitanja vezana uz uvoz dobara u RH (prijevoz pri uvozu dobara)
 • Povrati PDV-a – povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a i trećih zemalja, povrat PDV-a iz RH fizičkim osobama iz trećih zemalja u putničkom prometu

Obračun PDV-a kod inozemnih usluga I. dio
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Oporezivanje inozemnih usluga – koje se usluge oporezuju prema temeljnom načelu (B2B – reverse charge i B2C), a koje prema iznimkama, posebnosti u oporezivanju usluga povezanih s nekretninama, usluge prijevoza dobara i putnika, iznimke kod usluga obavljenih fizičkim osobama u treće zemlje i dr.

Obračun PDV-a kod inozemnih usluga II. dio, porezne evidencije i obrasci PDVa
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 70 min + odgovori na pitanja

 • Posebnosti u oporezivanju posredničkih usluga, usluga u kulturi, usluga pripremanja i posluživanja hrane
 • Posebnosti u oporezivanju iznajmljivanja prijevoznih sredstavai ostalih sličnih usluga koje se oporezuju prema mjestu obavljanja usluga
 • Porezne evidencije – knjiga I-RA, knjiga U-RA, Evidencija za stjecanje dobara iz EU-a i ostale evidencije
 • Objašnjenja svih pozicija Obrasca PDV – transakcije koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene transakcije, oporezive transakcije, obračunani pretporez te ostali podatci u Obrascu PDV

Podatci o webinaru

Datum održavanja webinara:  7. i 8. listopada 2021. godine (četvrtak i petak)

Početak webinara je u 09:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 1.250,00 kn (1.000,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti.
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
7. i 8. listopada 2021. webinar "Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

VELBIT