Webinar
Dvodnevni webinar - GFI za početnike

22. i 23. veljače 2022. dvodnevni webinar "Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike"


Mjesto Vrijeme održavanja
web22. i 23. veljače 2022. (utorak i srijeda) u 9:30 sati

Na ovom će se webinaru pomoći računovođama – početnicima i onima koji žele obnoviti znanje iz tog područja u vezi sa sastavljanjem godišnjih financijskih izvještaja i poreznih izvještaja za 2021. godinu. Na webinaru će se obrazložiti svi kontrolno-analitički postupci koji su vezani uz evidentiranje imovine, obveza, prihoda, rashoda i kapitala te pravila koja su vezana uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD). Na primjeru iz prakse prikazat će se i sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro poduzetnika.

Program:

1. DAN

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2021. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. šk. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2021. godinu za mikro i male poduzetnike
 • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2021. godinu

Knjiženja poslovnih događaja na primjeru iz poslovne prakse
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Knjiženja poslovnih događaja na primjeru iz poslovne prakse za mikro poduzetnika
2. DAN

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), Obrasca PD-IPO i Obrasca PD-DOP za 2021. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 120 min + odgovori na pitanja

 • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
  • obrazloženja svih pozicija u Obrascu PD
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2022. godinu
 • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2021. godinu

Sastavljanje Bilance, Računa dobiti i gubitka i Bilješki uz financijska izvješća za 2021. godinu
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2021. godinu
 • Sastavljanje Bilance za 2021. godinu
 • Sastavljanje Bilješki uz financijska izvješća za 2021. godinu prema NOVIM PRAVILIMA

Podatci o webinaru

Datum održavanja:  22. i 23. veljače 2022. godine (utorak i srijeda).

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu dostavljaju se prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka predavanja

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Cijena: 1.050,00 kn (840,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za sudjelovanje

 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
22. i 23. veljače 2022. dvodnevni webinar "Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

DNARA