RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

ePorezna od 1. siječnja 2012.

Petak, 16.12.2011.

Od 1. siječnja 2012. propisana je obveza podnošenja poreznih prijava i drugih podatka bitnih za oporezivanje uporabom elektroničkih servisa PU u okviru sustava ePorezna. Obveza se odnosi na:

- porezne obveznike koji su razvrstani u srednje i velike poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu i

- sve obveznike PDV-a (bez obzira na veličinu poduzetnika) čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i usluga veća od 800.000,00 kn.

U nastavku se daje obavijest PU o pripremnim radnjama radi podnošenja poreznih prijava, a opširnije o tome smo pisali u časopisu RRiF br. 9/11., str. 81.


 OBAVIJEST
o pripremnim radnjama radi podnošenja poreznih prijava
i drugih podnesaka elektroničkim prijenosom podataka

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 18/11) od 1. siječnja 2012. godine, sve vrste poreznih prijava i izvješća koja podržava sustav elektroničkog servisa ePorezna, elektroničkim su putem obvezni podnositi Poreznoj upravi:

- srednji i veliki poduzetnici u smislu odredaba Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07),
- obveznici poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne isporuke) veća od 800.000,00 kuna.

U smislu pozitivnih propisa o porezu na dohodak, od 1. siječnja 2012. godine, obvezni su podnositi podatke iz Obrasca IP elektroničkim putem:

- poslodavci ili isplatitelji plaće i mirovine koji imaju više od 100 radnika, umirovljenika i osoba koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08 i 80/10).

Radi brže i jednostavnije prilagodbe sustavu elektroničke komunikacije s Poreznom upravom, ovim putem molimo porezne obveznike da pravovremeno pribave kvalificirani poslovni certifikat koji omogućava uporabu naprednog elektroničkog potpisa. Kvalificirani poslovni certifikat izdaje ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata i elektroničke sustave te je neophodan radi potpisivanja poreznih prijava i drugih podnesaka koji se podnose elektroničkim prijenosom podataka.

U skladu s pozitivnim propisima koji uređuju uporabu elektroničkog potpisa, kako bi se porezne prijave i drugi podnesci u elektroničkom obliku mogli smatrati vlastoručno potpisanima od poreznog obveznika, moraju biti potpisani naprednim elektroničkim potpisom.

O pravovremenom pribavljanju kvalificiranih poslovnih certifikata izdanih od ovlaštene pravne osobe koji omogućavaju potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom osobito moraju voditi računa oni porezni obveznici koji će od 1. siječnja 2012. godine biti obvezni porezne prijave i izvješća podnositi elektroničkim putem.

Korištenjem sustava elektroničkog sustava Porezne uprave ePorezna, porezni obveznici mogu brže i jednostavnije izvršavati svoje obveze u pogledu podnošenja poreznih prijava i izvješća u odnosu na podnošenje istih u papirnatom obliku:

- podnošenje obrasca poreza na dodanu vrijednost (ePDV), - podnošenje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost (ePDV-K),
- podnošenje ID obrasca (eID),
- podnošenje IDD obrasca (eIDD),
- podnošenje prijave poreza na dobit (ePD),
- podnošenje obračuna spomeničke rente (eSR),
- podnošenje obračuna članarine turističke zajednice (eTZ).

U okviru sustava ePorezna porezni obveznici također imaju mogućnost korištenja slijedećih usluga:

- uvid u porezno-knjigovodstvenu karticu (ePKK),
- dostava IP obrasca na elektroničkom mediju,
- dostava ID-1 obrazaca na elektroničkom mediju,
- dostava podataka o porezno priznatim premijama osiguranja i
- dostava podataka o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.


Lj.M.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 20.01.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 17.01.2020.
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2019.
Srijeda, 15.01.2020.
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Četvrtak, 09.01.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Petak, 03.01.2020.
Konačno su objavljeni provedbeni propisi iz IV. kruga porezne reforme
Petak, 03.01.2020.
Prilog - Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2019. godinu za poduzetnike
Utorak, 31.12.2019.
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2020.
Utorak, 31.12.2019.
Prilog - Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
Ponedjeljak, 30.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Nedjelja, 29.12.2019.
Prošireno oslobođenje i na trgovačka društva (brisanje čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u)
Petak, 27.12.2019.
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu je 3,42 %
Utorak, 24.12.2019.
Objavljena je IV. faza porezne reforme
Petak, 13.12.2019.
Upis udruga u registar stvarnih vlasnika
Petak, 13.12.2019.
Novi Ovršni zakon upućen je u saborsku proceduru na treće čitanje
Petak, 13.12.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)