RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

ePorezna od 1. siječnja 2012.

Petak, 16.12.2011.

Od 1. siječnja 2012. propisana je obveza podnošenja poreznih prijava i drugih podatka bitnih za oporezivanje uporabom elektroničkih servisa PU u okviru sustava ePorezna. Obveza se odnosi na:

- porezne obveznike koji su razvrstani u srednje i velike poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu i

- sve obveznike PDV-a (bez obzira na veličinu poduzetnika) čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i usluga veća od 800.000,00 kn.

U nastavku se daje obavijest PU o pripremnim radnjama radi podnošenja poreznih prijava, a opširnije o tome smo pisali u časopisu RRiF br. 9/11., str. 81.


 OBAVIJEST
o pripremnim radnjama radi podnošenja poreznih prijava
i drugih podnesaka elektroničkim prijenosom podataka

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 18/11) od 1. siječnja 2012. godine, sve vrste poreznih prijava i izvješća koja podržava sustav elektroničkog servisa ePorezna, elektroničkim su putem obvezni podnositi Poreznoj upravi:

- srednji i veliki poduzetnici u smislu odredaba Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07),
- obveznici poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne isporuke) veća od 800.000,00 kuna.

U smislu pozitivnih propisa o porezu na dohodak, od 1. siječnja 2012. godine, obvezni su podnositi podatke iz Obrasca IP elektroničkim putem:

- poslodavci ili isplatitelji plaće i mirovine koji imaju više od 100 radnika, umirovljenika i osoba koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08 i 80/10).

Radi brže i jednostavnije prilagodbe sustavu elektroničke komunikacije s Poreznom upravom, ovim putem molimo porezne obveznike da pravovremeno pribave kvalificirani poslovni certifikat koji omogućava uporabu naprednog elektroničkog potpisa. Kvalificirani poslovni certifikat izdaje ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata i elektroničke sustave te je neophodan radi potpisivanja poreznih prijava i drugih podnesaka koji se podnose elektroničkim prijenosom podataka.

U skladu s pozitivnim propisima koji uređuju uporabu elektroničkog potpisa, kako bi se porezne prijave i drugi podnesci u elektroničkom obliku mogli smatrati vlastoručno potpisanima od poreznog obveznika, moraju biti potpisani naprednim elektroničkim potpisom.

O pravovremenom pribavljanju kvalificiranih poslovnih certifikata izdanih od ovlaštene pravne osobe koji omogućavaju potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom osobito moraju voditi računa oni porezni obveznici koji će od 1. siječnja 2012. godine biti obvezni porezne prijave i izvješća podnositi elektroničkim putem.

Korištenjem sustava elektroničkog sustava Porezne uprave ePorezna, porezni obveznici mogu brže i jednostavnije izvršavati svoje obveze u pogledu podnošenja poreznih prijava i izvješća u odnosu na podnošenje istih u papirnatom obliku:

- podnošenje obrasca poreza na dodanu vrijednost (ePDV), - podnošenje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost (ePDV-K),
- podnošenje ID obrasca (eID),
- podnošenje IDD obrasca (eIDD),
- podnošenje prijave poreza na dobit (ePD),
- podnošenje obračuna spomeničke rente (eSR),
- podnošenje obračuna članarine turističke zajednice (eTZ).

U okviru sustava ePorezna porezni obveznici također imaju mogućnost korištenja slijedećih usluga:

- uvid u porezno-knjigovodstvenu karticu (ePKK),
- dostava IP obrasca na elektroničkom mediju,
- dostava ID-1 obrazaca na elektroničkom mediju,
- dostava podataka o porezno priznatim premijama osiguranja i
- dostava podataka o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.


Lj.M.Ostale vijesti:

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.
Neprofitna okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Četvrtak, 30.01.2020.
BREXIT i porezna i carinska postupanja od 1. II. 2020.
Četvrtak, 30.01.2020.
Proračunska uputa za sastavljanje godišnjeg financijskih izvještaja za 2019.
Utorak, 28.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)