Elektronička ovrha


Trajanje: 3 h 40 min
Datum: 15.10.2021

Cijena: 525,00 KN
69,68 EURSnimka webinara - Elektronička ovrha - novosti u pokretanju ovrhe

Sredinom rujna ove godine ustanovljene su osnove elektroničke ovrhe (e-Ovrha), na temelju zadnjih novela Ovršnog zakona od kraja studenoga prošle godine.

Na ovom webinaru predavačica iz Financijske agencije i savjetnik iz RRiF-a daju prikaz za ovršno-pravna pitanja, način pokretanja ovrhe putem propisanih obrazaca, kako i kome se podnose te kako se dalje postupa nakon što ovrha bude pokrenuta na spomenuti način. Osim toga, objašnjava se i utjecaj e-Ovrhe na ovrhu na plaći koju provodi poslodavac.

Program:

Novosti vezane za pokretanje ovrhe i utjecaj e-Ovrhe na provedbu ovrhe na plaći
Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 35 min + odgovori na pitanja

 • Razgraničenje ovrhe na plaći od ovrhe po račun
 • Utjecaj elektroničke ovrhe na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, osobito ovrhe na plaći
 • Razgraničenje pokretanja ovrhe na temelju ovršne isprave od ovrhe na temelju vjerodostojne isprave
 • Uloga suda i javnog bilježnika u postupku pokrenutom prijedlogom za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave
 • Položaj ovršenika u okviru novog instituta ovrhe
 • Donošenje rješenja o ovrsi na provedbu

Novosti koje donosi elektronička ovrha i novosti kod pokretanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave
Predavačica: Mirjana SIROVICA, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Što je elektronička ovrha
 • Za praksu važna pitanja koja uređuje novodoneseni Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku
 • Novosti i specifičnosti pokretanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (računa, IOS-a i dr.)
 • Uloga FINA-e u elektroničkoj ovrsi
 • Način i pravni temelj pristupa sustavu elektroničke ovrhe
 • Podnošenje prijedloga za ovrhu u elektroničkom obliku

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 15. listopada 2021. godine.

Cijena video snimke je 525,00 kn (420,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).