RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Fiducijarno vlasništvo – zaštita posjeda

Predmet: Fiducijar koji postane punopravni stjecatelj prava vlasništva ima pravo tražiti predaju stvari u posjed, kao i poduzimanje drugih radnji radi stjecanja ovlasti na slobodno izvršavanje punopravno stečenog prava vlasništva.

Broj presude: 19 Gž-1108/16-2, od 9. travnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, pravni temelj sudskog, odnosno, javnobilježničkog prijenosa prava vlasništva radi osiguranja, u konkretnome je Sporazum o osiguranju novčane tražbine prijenosom prava vlasništva nekretnine kojim je dotadašnji vlasnik stvari (L. Ž.), kao dužnik i protivnik osiguranja, s tužiteljem kao vjerovnikom i predlagateljem osiguranja, odnosno, fiducijarom, suglasno očitovao svoju volju da kao dotadašnji vlasnik (fiducijant) prenese u vlasništvo jednosoban stan u prizemlju, u površini od17,96 m², u zgradi izgrađenoj na čest. zgr. 1547 k.o. S., a radi osiguranja tužiteljeve novčane tražbine i to u formi solemnizirane privatne isprave u propisanom postupku, sukladno odredbi čl. 277. st. 7. i 9. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 88/05., 67/08.).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)