Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine

Datum: 21.03.2020, Subota
Autor: N.D.

Iako je trebalo prema pravilima financijskog izvještavanja u proračunskom sustavu predati financijske izvještaje do različitih datuma u travnju 2020., njihova predaja se odgađa zbog posebnih okolnosti uz pojavu bolesti COVID-19. Rok je odgođen do daljnjega. Stoga, rokovi koji su navedeni i članku Jakir-Bajo, I.:Napomene uz sastavljanje prvih tromjesečnih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračunaa koji je objavljen u Prilogu časopisu: Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika uz RRiF br. 3/20., str. 12-16 nisu primjenjivi. O novim rokovima pravodobno će se izvijestiti.

Uz to, ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako nisu u mogućnosti dostaviti Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu o tome trebaju skeniranim dopisom koji je potpisao čelnik obavijestiti Ministarstvo financija.

Detaljnije se o navedenim promjenama i još o nekim drugim aktualnostima može informirati putem tzv. okružnice koja se nalazi na mrežnim stanicama Ministarstva financija, Državne riznice https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/financijsko-izvjestavanje-177/177.

Povratak na vijesti