Fiskalizacija računa - OSS

Datum: 30.06.2021, Srijeda
Klasa: 410-01/21-01/1348
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit putem elektroničke pošte u kojem postavljate nekoliko pitanja. Zanima vas da li sustav fiskalizacije podržava različite stope PDV-a u slučaju kada hrvatski obveznik preko OSS postupka proda dobra fizičkoj osobi u Njemačkoj, Sloveniji… Također, zanima vas treba li uopće fiskalizirati takve račune te hoće li biti uskoro objavljeni uplatni računi za posebne postupke (pozivi na broj).

U nastavku odgovaramo kako slijedi.

Mjestom isporuke za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije smatra mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku u kojem otprema ili prijevoz dobara kupcu završava. To znači da će isporučitelj iz Republike Hrvatske koji isporučuje dobra na daljinu krajnjim korisnicima u drugu državu članicu, obračunati PDV države članice odredišta dobara prema stopi PDV-a koja se primjenjuje u toj državi članici.

Prema odredbama članka 78. stavka 1. točke 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13,143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20; Rješenje USRH 99/13, 153/13; dalje: Zakon o PDV) porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje (OSS) nije obvezan izdati račun za isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije. Ako izabere izdati račun, primjenjuje pravila o izdavanju računa države članice u kojoj se prijavio za primjenu posebnog postupka oporezivanja.

Porezni obveznik koji primjenjuje posebni postupak oporezivanja – OSS obavljene isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije ne iskazuje u Knjizi izdanih računa niti u Obrascu PDV, već sukladno članku 125.e Zakona o PDV-u za svako kalendarsko tromjesečje Poreznoj upravi podnosi prijavu PDV-a za posebni postupak oporezivanja te sukladno članku 125.h Zakona o PDV-u vodi evidenciju o transakcijama obuhvaćenim tim posebnim postupkom.

Vezano za dio upita o fiskalizaciji napominjemo da su odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20) propisane za porezne obveznike na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno predmet fiskalizacije je promet gotovinom obveznika fiskalizacije u Republici Hrvatskoj. Kod prodaje na daljinu unutar Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici, mjestom isporuke smatra država članica Europske unije u kojoj otprema kupcu završava te takva prodaja ne podliježe fiskalizaciji. Međutim, obveznik može izdati fiskalizirani račun te sustav fiskalizacije neće odbiti račun koji sadrži stope PDV-a od 19 ili 22%.

Uplatni račun, model i elemente poziva na broj primatelja za porez na dodanu vrijednost poduzetnika registriranih u Republici Hrvatskoj za poseban postupak oporezivanja će biti objavljeni u izmjeni Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Narodne novine, br. 11/21, 49/21), a koja će biti objavljena u Narodnim novinama.

Povratak na mišljenja