Fiskalizacija samoposlužnih uređaj - neovisna o načinu plaćanja

Datum: 31.03.2021, Srijeda
Klasa: 410-01/21-01/616
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit poreznog obveznika 'A' d.d. o provedbi fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja. Naime, kako je navedeno u upitu, pravne osobe u svojim prostorima zaposlenicima osiguravaju određene količine besplatnih konzumacija na uređajima. U tom slučaju te pravne osobe operaterima samoposlužnih uređaja uplaćuju određeni veći iznos sredstava kao avans, a operater im do tog iznosa omogućava uzimanje proizvoda na samoposlužnim uređajima bez plaćanja. Postavlja se pitanje je li potrebno fiskalizirati svaku prodaju na samoposlužnim uređajima neovisno o načinu plaćanja.

U nastavku dostavljamo odgovor.

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20; dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 146/12, 46/17, 70/20 1/21; dalje u tekstu: Pravilnik) propisana je provedba postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1. siječnja 2021. godine.

Sukladno članku 20.a Zakona propisano je da radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine, obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Sukladno članku 20.b Zakona obveznik fiskalizacije dužan je, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja prema članku 20.a Zakona, omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Sukladno prethodno navedenim odredbama Zakona, radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samposlužnih uređaja, obveznik fiskalizacije dužan je:

  • fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi,
  • dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi podatke o svakom samoposlužnom uređaju u kojem će se ostvarivati promet gotovinom i
  • omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

Člankom 30.a stavcima 1. i 2. Pravilnika propisano je što se smatra samoposlužnim uređajem putem kojega se provodi postupak fiskalizacije prodaje kako slijedi:

  1. Samoposlužni uređaj kojim se provodi postupak fiskalizacije prodaje je automatizirani uređaj putem kojega se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge na način da se umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom u smislu članka 2. točke 6. Zakona pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba odnosno pri čemu osoba ne posreduje u prodaji.
  2. Iznimno od prethodno navedenog, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kada se obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe ako se plaćanje izvršava slanjem sms poruke na za to predviđen broj.

Sukladno članku 30.a stavcima 3. i 4. Pravilnika propisano je što se ne smatra samoposlužnim uređajem putem kojega se provodi postupak fiskalizacije prodaje kako slijedi:

  1. Samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge žetonima i drugim sličnim sredstvima, a za čiju kupnju je prethodno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa.
  2. Samoposlužnim uređajem ne smatra se uređaj putem kojega se obavlja prodaja robe ili usluge, za ostvarene promete u djelatnostima iz članka 5. Zakona.

Ako na samoposlužnim uređajima postoji primjerice mješoviti način plaćanja (plaćanje karticama, kovanice, žetoni i sl.) ili, kako je navedeno u upitu, ako se za konzumaciju na uređaju prethodno obavi plaćanje transakcijskim putem odgovaramo da je kod takvog samoposlužnog uređaja potrebno provesti fiskalizaciju prodaje samo za plaćanje putem novčanica, kovanica i sl. koje se obavlja direktno u samoposlužni uređaj dok se za plaćanje transakcijskim putem ne provodi fiskalizacija prodaje na uređaju.

Zaključno, obveznik fiskalizacije koji prodaju robe ili usluge obavlja putem samoposlužnih uređaja koji su propisani člankom 30.a stavcima 1. i 2. Pravilnika dužan je postupati po prethodno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika. U suprotnom za samoposlužne uređaje kod kojih se naplata obavlja na način propisan člankom 30.a stavcima 3. i 4. Pravilnika odnosno, u predmetnom slučaju, transakcijskim putem za iste ne postoji obveza fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja.

Povratak na mišljenja