Franšizno poslovanje

Datum: 18.02.2022, Petak
Autor: S.B.P.

Razmišljate li o samostalnom poduzetništvu, a još nemate poslovnu ideju? Ili imate poslovnu ideju, ali se bojite preuzeti rizik uvođenja nove usluge ili novog proizvoda na tržište? Možda je model franšiznog poslovanja nešto što bi Vas zanimalo.

Franšizno poslovanje podrazumijeva takav poslovni model u kojemu primatelj franšize preuzima od davatelja franšize pravo na uporabu njegova trgovačkog znaka te znanja i iskustva u obavljanju određene usluge ili u proizvodnji i/ili prodaji nekog proizvoda s kojim je davatelj franšize već postigao uspjeh na tržištu. Primatelj franšize za uporabu trgovačkog znaka i poslovnog znanja i iskustva, te za usluge njihove promidžbe plaća davatelju ugovorene naknade.

Koja prava i obveze davatelj i primatelj obično imaju temeljem ugovora o franšizingu, koje vrste naknada se ugovaraju, kakav je njihov računovodstveni i porezni položaj s motrišta davatelja i primatelja franšize, te općenito koje su prednosti i nedostatci ovakvog modela poslovanja, možete pročitati članku Računovodstveno i porezno motrište franšiznog poslovanja objavljenom u časopisu RRiF br. 2/22., str. 40.

Povratak na vijesti