Funkcije likvidatora u društvu

Datum: 23.12.2021, Četvrtak
Autor: A. V.

Koje su važne funkcije likvidatora u d.o.o-u?

Najvažnije funkcije likvidatora (fizičke osobe koja ispunjava uvjete za članove uprave i koja je potpuno poslovno sposobna) društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) sastoje u vođenju poslova d.o.o-a u likvidaciji i zastupanju d.o.o-a. Navedeno iz razloga što likvidator, kao važna osoba u likvidaciji, stupa na mjesto člana uprave društva koji je bio poslovođa i zakonski zastupnik toga d.o.o-a od početka likvidacije.

Više o bitnim ovlastima likvidatora d.o.o-a, možete pronaći u članku Likvidator društva s ograničenom odgovornošću, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 12/21, str. 265.

Povratak na vijesti