GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 3 h 27 min
Datum: 20.02.2023

Cijena: 100,00 EUR
753,45 KNPoduzetnici za 2022. godinu zadnji put sastavljaju i predaju financijska i porezna izvješća u kunama. Stoga će se na ovom webinaru detaljno obrazložiti sva pravila koja su vezana uz sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike, uz poseban naglasak na specifičnosti koje donosi prelazak na euro kao službenu valutu u 2023. godini. Navedena pravila uključuju provedbu svih kontrolno-analitičkih postupaka u vezi s evidentiranjem imovine, obveza, prihoda, rashoda, kapitala i financijskog rezultata te pravila u vezi sa sastavljanjem prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), sa svim propisanim obrascima i izvješćima koji se obvezno dostavljaju uz Obrazac PD (PD-IPO, PD-DOP, godišnji obračun članarina i dr.).

Također će se na primjerima iz prakse prikazati sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu.

Program:

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2022. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2022. godinu za mikro i male poduzetnike
 • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2022. godinu

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), Obrasca PD-IPO i Obrasca PD-DOP za 2022. godinu
predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 80 min + odgovori na pitanja

 • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
 • obrazloženja svih pozicija u Obrascu PD
 • izračun predujmova poreza na dobitak za 2023. godinu
 • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2022. godinu

Sastavljanje Računa dobiti i gubitka, Bilance i bilježaka uz financijska izvješća za 2022. godinu
Predavač: Jasna VUK, mag. oec., v. pred. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2022. godinu na primjeru iz prakse
 • Sastavljanje Bilance za 2022. godinu na primjeru iz prakse
 • Sastavljanje bilježaka uz financijska izvješća za 2022. godinu prema novim pravilima
 • NOVO - Specifičnosti otvaranja početnih stanja u 2023. godini

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 9. veljače 2023. godine.

Cijena video snimke je 100 € (80,0 € + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 €), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).