Webinar
GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu

9. veljače 2023. webinar "GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu"


Mjesto Vrijeme održavanja
web9. veljače 2023. (četvrtak) u 9:30 sati
 

Poduzetnici za 2022. godinu zadnji put sastavljaju i predaju financijska i porezna izvješća u kunama. Stoga će se na ovom webinaru detaljno obrazložiti sva pravila koja su vezana uz sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike, uz poseban naglasak na specifičnosti koje donosi prelazak na euro kao službenu valutu u 2023. godini. Navedena pravila uključuju provedbu svih kontrolno-analitičkih postupaka u vezi s evidentiranjem imovine, obveza, prihoda, rashoda, kapitala i financijskog rezultata te pravila u vezi sa sastavljanjem prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), sa svim propisanim obrascima i izvješćima koji se obvezno dostavljaju uz Obrazac PD (PD-IPO, PD-DOP, godišnji obračun članarina i dr.).

Također će se na primjerima iz prakse prikazati sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu.

Program:

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2022. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2022. godinu za mikro i male poduzetnike
 • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2022. godinu

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), Obrasca PD-IPO i Obrasca PD-DOP za 2022. godinu
predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 80 min + odgovori na pitanja

 • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
 • obrazloženja svih pozicija u Obrascu PD
 • izračun predujmova poreza na dobitak za 2023. godinu
 • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2022. godinu

Sastavljanje Računa dobiti i gubitka, Bilance i bilježaka uz financijska izvješća za 2022. godinu
Predavač: Jasna VUK, mag. oec., v. pred. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2022. godinu na primjeru iz prakse
 • Sastavljanje Bilance za 2022. godinu na primjeru iz prakse
 • Sastavljanje bilježaka uz financijska izvješća za 2022. godinu prema novim pravilima
 • NOVO - Specifičnosti otvaranja početnih stanja u 2023. godini

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 9. veljače 2023. godine (četvrtak)

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
9. veljače 2023. webinar "GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

DINRA