Webinar
GFI i PD za mikro i male poduzetnike

9. veljače 2021. webinar "GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike"


Mjesto Vrijeme održavanja
web9. veljače 2021. (utorak) u 10:00 sati

Na ovom će se webinaru detaljno obrazložiti sva pravila koja su vezana uz sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike. Navedena pravila uključuju provedbu svih kontrolno-analitičkih postupaka koji su vezani uz evidentiranje imovine, obveza, prihoda, rashoda i kapitala te pravila koja su vezana uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD). Također će se na primjerima iz prakse prikazati sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro i male poduzetnike.

Program:

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2020. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2020. godinu za mikro i male poduzetnike
 • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2020. godinu

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (PD-obrasca), obrazaca PD-IPO i PD-DOP za 2020. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 80 min + odgovori na pitanja

 • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD na NOVOM OBRASCU
  • obrazloženja svih pozicija u PD-obrascu
  • iskazivanje dobivenih potpora koje su vezane uz COVID 19 u PD-obrascu
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2021. godinu (primjena NOVE – niže stope)
 • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2020. godinu

Sastavljanje Bilance, Računa dobiti i gubitka i bilješki uz financijska izvješća za 2020. godinu
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2020. godinu
 • Sastavljanje Bilance za 2020. godinu
 • Sastavljanje bilješki uz financijska izvješća za 2020. godinu

Početak webinara je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima:

 • internetska veza
 • praćenje webinara putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar:

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
9. veljače 2021. webinar "GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

RISJAK