Webinar
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2020. i novosti u 2021.

od 22. siječnja do 4. veljače 2021. webinar "Godišnja financijska i porezna izvješća za 2020. i novosti u 2021. godini" u pet termina s početkom u 9:30 sati.


Mjesto Vrijeme održavanja
web22. siječnja 2021. (petak)
web26. siječnja 2021. (utorak)
web28. siječnja 2021. (četvrtak)
web2. veljače 2021. (utorak)
web4. veljače 2021. (četvrtak)

Sudionici se prijavljuju za datum održavanja webinara koji im najviše odgovara.

Pred računovođama je jedan od najvažnijih poslova – sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za 2020. godinu. Kvalitetna priprema za taj posao preduvjet je za istinito i fer izvješćivanje u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda kao i za točan obračun poreznih davanja u skladu s odredbama poreznih propisa.

U 2021. godini dolazi do bitnih novosti u oporezivanju koje su važne za rad u računovodstvu. Riječ je o promjenama u području oporezivanja dohotka i dobitka te o novostima u PDV-u i fiskalizaciji.

Iz udobnosti svojeg ureda ili doma na ovom webinaru saznajte sve bitne informacije za kvalitetnu pripremu za sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za 2020. i pregled novosti u poreznim propisima u 2021. godini.

Program:

Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

- Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2020. godinu
- Obračun amortizacije i vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine za 2020. godinu
- Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance za 2020. godinu

 • bitne napomene za pojedine prihode i rashode, imovinu, obveze i kapital
 • bitne napomene za iskazivanje potraživanja, obveza, prihoda i rashoda nastalih u odnosima s poduzetnicima unutar grupe i društvima povezanim sudjelujućim interesima

Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 70 min + odgovori na pitanja

- Izrada godišnje prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) za 2020. godinu

 • NOVI Obrazac PD
 • NOVO smanjenje porezne osnovice – potpore u slučaju posebnih okolnosti i što se sve smatra potporama
 • obračun nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi osobnih automobila itd.)
 • vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
 • porezne olakšice i oslobođenja
 • utvrđivanje porezne obveze za 2020. godinu i prijenos poreznih gubitaka
 • izračun predujmova za 2021. godinu (primjena NOVE – niže stope)

- Izrada izvještaja PD-DOP i PD-IPO
- Novosti u oporezivanju dobitka za 2021. godinu –
smanjenje stope poreza na dobit i dr.

Predavač: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

- Novosti u oporezivanju dohotka u 2021. godini

 • posebnosti obračuna plaće po NOVIM – nižim stopama, nova minimalna plaća (u 2021. više se ne može koristiti olakšica za obračun doprinosa)
 • NOVE osnovice za obračun doprinosa (mlade osobe, osobe koje se prvi put zapošljavaju, najviša mjesečna osnovica)
 • novosti za iznajmljivače nekretnina i stanova
 • novosti u oporezivanju dohotka od kapitala – povoljnija isplata dobiti, na što treba paziti pri isplati predujma dobiti

- Obračun drugih dohodaka u 2021. (posebnosti kod obračuna ugovora o djelu, autorskih
  i umjetničkih ugovora)
- Predaja Obrasca DOH te obračun doprinosa za samostalne djelatnosti u Obrascu DOH
  i predaja Obrasca INO DOH

Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 30 min + odgovori na pitanja

- Novosti u oporezivanju PDV-om u 2021. godini

 • primjena obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu dobara u RH
 • novosti u isporukama na daljinu
 • ostale bitne novosti iz Zakona i Pravilnika o PDV-u

- Novosti u Zakonu i Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 • NOVI blagajnički maksimumi
 • Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih naplatnih uređaja

Početak webinara je u 9:30 sati.
Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF-formatu koje se dostavljaju prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka webinara.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena webinara je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.
Cijena za drugoga i svakoga sljedećeg polaznika iz istog društva, obrta ili ustanove je 500,00 kn (400,00 kn + 25% PDV-a).

Plaćanje naknade za webinar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara za neki od najavljenih termina održavanja.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na RRIF-ovim webinarima:

 • internetska veza
 • praćenje webinara je putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za videosastanak barem dan prije.
 • Preuzimanje aplikacije može se obaviti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za webinar:

 • za webinar se prijavljuje prijavnicom na mrežnim stranicama https://www.rrif.hr/webinari.html, objavljenom uz obavijest o webinaru
 • u prijavnici je važno navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za webinar na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju će dobiti
 • prijavom na webinar sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.

 
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
od 22. siječnja do 4. veljače 2021. webinar "Godišnja financijska i porezna izvješća za 2020. i novosti u 2021. godini" u pet termina s početkom u 9:30 sati.
Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

DRAA