Godišnja financijska i porezna izvješća za 2021. godinu


Trajanje: 4 h 45 min
Datum: 04.02.2022

Cijena: 625,00 KN
82,95 EURZa računovođe slijedi zahtjevno razdoblje u kojemu trebaju zaključiti poslovne knjige za 2021. godinu te pristupiti sastavljanju godišnjih financijskih i poreznih izvješća. Kvalitetna priprema za taj posao preduvjet je za istinito i fer izvješćivanje u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda i za točan obračun poreznih davanja u skladu s odredbama poreznih propisa.

Na ovom webinaru moći ćete saznati sve novosti koje utječu na sastavljanje financijskih i poreznih izvješća za 2021. godinu, ali i prisjetiti se onih posebnosti koje su ključne za izradu godišnjeg obračuna. Osim toga, bilo je riječi i o novostima i aktualnostima u vezi s plaćama, doprinosima, dohodcima od kapitala i dr.

Program:

Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 1. Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2021. godinu
 2. Obračun amortizacije i vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine za 2021. godinu
 3. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance za 2021. godinu
  • bitne napomene za pojedine prihode i rashode, imovinu, obveze i kapital
  • bitne napomene za iskazivanje potraživanja, obveza, prihoda i rashoda nastalih u odnosima s poduzetnicima unutar grupe i društvima povezanim sudjelujućim interesima

Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 1. Izrada godišnje prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) za 2021. godinu
  • Obrazac PD
  • smanjenje porezne osnovice – potpore u slučaju posebnih okolnosti i što se sve smatra potporama
  • obračun nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi osobnih automobila itd.)
  • vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
  • porezne olakšice i oslobođenja
  • utvrđivanje porezne obveze za 2021. godinu i prijenos poreznih gubitaka
  • predujmovi poreza na dobitak za 2022.
 2. Izrada izvještaja PD-DOP i PD-IPO

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 1. Konačni obračun neporeznih davanja za 2021. godinu (naknada za općekorisne funkcije šuma, članarina turističkim zajednicama i spomenička renta)
 2. Novosti u plaćanju članarine HGK-u u 2022. godini
 3. Promjene u Izvještaju o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2021. godinu
 4. Promjene u Izvještaju o novčanim tokovima za 2021. godinu – direktna metoda
 5. Promjene u Izvještaju o promjenama kapitala za 2021. godinu
 6. Novosti u vezi s Bilješkama za obveznike primjene HSFI-ja
 7. Porez kontroliranih inozemnih društava – Obrazac PD-KID
 8. Raspodjela dobitka i pokriće gubitka

Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 1. Novosti u oporezivanju dohotka u 2022. godini
  • Novosti vezane za minimalnu plaću (utvrđivanje osnovice za obračun dodataka na plaću, nepuno radno vrijeme)
  • Nove osnovice za obračun doprinosa (mlade osobe, osobe koje se prvi puta zapošljavaju, najviša mjesečna osnovica)
  • aktualnosti kod primitaka i obveznog osiguranja članova uprave
  • poduzetnička plaća
  • oporezivanje dohotka od kapitala (kriptovalute) – povoljnija isplata dobitka, na što treba paziti pri isplati predujma dobitka
 2. Evidentiranje potpora kod samostalnih djelatnosti, predaja Obrasca DOH te obračun doprinosa za samostalne djelatnosti u Obrascu DOH

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 3. veljače 2022. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).