Webinar
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2021. godinu

3. veljače 2022. webinar "Godišnja financijska i porezna izvješća za 2021. i novosti u 2022. godini


Mjesto Vrijeme održavanja
web3. veljače 2022. (četvrtak) u 9:30 sati

Za računovođe slijedi zahtjevno razdoblje u kojemu trebaju zaključiti poslovne knjige za 2021. godinu te pristupiti sastavljanju godišnjih financijskih i poreznih izvješća. Kvalitetna priprema za taj posao preduvjet je za istinito i fer izvješćivanje u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda i za točan obračun poreznih davanja u skladu s odredbama poreznih propisa.

Na ovom webinaru moći ćete saznati sve novosti koje utječu na sastavljanje financijskih i poreznih izvješća za 2021. godinu, ali i prisjetiti se onih posebnosti koje su ključne za izradu godišnjeg obračuna. Osim toga, bit će riječ o novostima i aktualnostima u vezi s plaćama, doprinosima, dohodcima od kapitala i dr.

Program:

Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 1. Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2021. godinu
 2. Obračun amortizacije i vrijednosna usklađenja dugotrajne imovine za 2021. godinu
 3. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance za 2021. godinu
  • bitne napomene za pojedine prihode i rashode, imovinu, obveze i kapital
  • bitne napomene za iskazivanje potraživanja, obveza, prihoda i rashoda nastalih u odnosima s poduzetnicima unutar grupe i društvima povezanim sudjelujućim interesima

Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 1. Izrada godišnje prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) za 2021. godinu
  • Obrazac PD
  • smanjenje porezne osnovice – potpore u slučaju posebnih okolnosti i što se sve smatra potporama
  • obračun nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi osobnih automobila itd.)
  • vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
  • porezne olakšice i oslobođenja
  • utvrđivanje porezne obveze za 2021. godinu i prijenos poreznih gubitaka
  • predujmovi poreza na dobitak za 2022.
 2. Izrada izvještaja PD-DOP i PD-IPO

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 1. Konačni obračun neporeznih davanja za 2021. godinu (naknada za općekorisne funkcije šuma, članarina turističkim zajednicama i spomenička renta)
 2. Novosti u plaćanju članarine HGK-u u 2022. godini
 3. Promjene u Izvještaju o ostalom sveobuhvatnom dobitku za 2021. godinu
 4. Promjene u Izvještaju o novčanim tokovima za 2021. godinu – direktna metoda
 5. Promjene u Izvještaju o promjenama kapitala za 2021. godinu
 6. Novosti u vezi s Bilješkama za obveznike primjene HSFI-ja
 7. Porez kontroliranih inozemnih društava – Obrazac PD-KID
 8. Raspodjela dobitka i pokriće gubitka

Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 1. Novosti u oporezivanju dohotka u 2022. godini
  • Novosti vezane za minimalnu plaću (utvrđivanje osnovice za obračun dodataka na plaću, nepuno radno vrijeme)
  • Nove osnovice za obračun doprinosa (mlade osobe, osobe koje se prvi puta zapošljavaju, najviša mjesečna osnovica)
  • aktualnosti kod primitaka i obveznog osiguranja članova uprave
  • poduzetnička plaća
  • oporezivanje dohotka od kapitala (kriptovalute) – povoljnija isplata dobitka, na što treba paziti pri isplati predujma dobitka
 2. Evidentiranje potpora kod samostalnih djelatnosti, predaja Obrasca DOH te obračun doprinosa za samostalne djelatnosti u Obrascu DOH

Podatci o webinaru

Datumi održavanja: .

 • 25. siječnja 2022. (utorak)
 • 27. siječnja 2022. (četvrtak)
 • 3. veljače 2022. (četvrtak)

Sudionici se prijavljuju za datum održavanja webinara koji im najviše odgovara.

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu dostavljaju se prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka predavanja

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Cijena: 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za sudjelovanje

 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
3. veljače 2022. webinar "Godišnja financijska i porezna izvješća za 2021. i novosti u 2022. godini

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

VEEBIT