Webinar
Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. i uvođenje eura-BODOVI ZA REVIZORE

7. veljače 2023. webinar "Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. i ostale aktualnosti oko uvođenja eura" bodovi ZA REVIZORE


Mjesto Vrijeme održavanja
web7. veljače 2023. (utorak) u 9:30 sati
 

Za računovođe slijedi zahtjevno razdoblje u kojemu će sastavljati financijska i porezna izvješća za 2022. godinu – zadnja koja se predaju u kunama. Prelazak na novu službenu valutu utječe na sve, a posebno će se to odraziti na računovodstvo i poslovanje. U zadnjem kvartalu 2022. godine provedena su mnoga usklađenja poreznih i računovodstvenih propisa zbog uvođenja eura, ali su donesene i neke izmjene koje su u primjeni od 1. siječnja 2023. godine. Neke od tih izmjena imaju utjecaj i na obračun poreznih davanja za 2022. godinu.

Na ovom webinaru saznat ćete sve posebnosti koje utječu na sastavljanje financijskih i poreznih izvješća za 2022. godinu, pregled novosti u vezi s uvođenjem eura te aktualnosti u vezi s poreznim propisima.

Ovaj je webinar namijenjen ovlaštenim revizorima s ciljem obveznoga stalnog stručnog usavršavanja, ali i svima onima koji se u svom radu bave temama navedenim u programu.

Sudjelovanjem na webinaru revizori će ostvariti 5 bodova iz područja Računovodstvo s oznakom A.

Program:

 1. Novosti i aktualnosti u poreznim propisima
  1. Novosti u oporezivanju dohotka u 2023. godini
   • nova minimalna plaća (utvrđivanje osnovice za obračun dodataka na plaću, nepuno radno vrijeme)
   • nove osnovice za obračun doprinosa i najniža, najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa
   • utvrđivanje plaće prema odredbama novog Zakona o radu
   • novi cenzus za korištenje uvećanoga osobnog odbitka za djecu i uzdržavane članove
  2. Aktualnosti u vezi s oporezivanjem dohodaka i obračuna doprinosa
   • aktualnosti kod primitaka i obveznog osiguranja članova uprave
   • poduzetnička plaća
   • oporezivanje dohotka od kapitalnih primitaka (i kriptovalute)
   • obračun doprinosa za samostalne djelatnosti u Obrascu DOH
   • predaja Obrasca DOH u odnosu na uvođenje eura
  3. Novosti u PDV-u
   • priznavanje pretporeza po računima dobavljača koji utvrđuju obvezu PDV-a prema naplati – presuda Suda EU-a
   • posebnosti u primjeni stope PDV-a od 0 % – isporuka i ugradnja solarnih ploča
   • nove porezne knjige i evidencije u 2023. godini
  4. Aktualnosti u PDV-u u prometu dobara i usluga nakon uvođenja eura
   • kakve račune trebaju izdavati porezni obveznici u 2023. godini
   • postupanje s predujmovima nakon prelaska na euro
   • što je aktualno i novo u prometima u tuzemstvu
   • kako treba utvrditi obvezu PDV-a pri stjecanju dobara iz EU-a
   • posebnosti pri uvozu dobara
   • čemu treba obratiti pozornost kod inozemnih usluga
  5. Novosti u oporezivanju dobitka (dodatni porez na dobitak i dr.)
  6. Ostale bitne novosti i aktualnosti (fiskalizacija i dr.)
 2. Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2022. godinu
  1. Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2022. godinu
  2. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance za 2022. godinu
  3. Izrada godišnje prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) za 2022. godinu
   • Obrazac PD
   • smanjenja porezne osnovice
   • obračun nepriznatih troškova (reprezentacija, vrijednosna usklađenja zaliha, troškovi osobnih automobila itd.)
   • vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
   • porezne olakšice i oslobođenja
   • utvrđivanje porezne obveze za 2022. godinu i prijenos poreznih gubitaka
   • predujmovi poreza na dobitak za 2023. godinu
  4. Izrada izvještaja PD-DOP i PD-IPO
  5. Konačni obračun neporeznih davanja za 2022. godinu (naknada za općekorisne funkcije šuma, članarina turističkim zajednicama i spomenička renta)
  6. Dodatni porez na dobitak
  7. Odgovori na pitanja

Predavačice na webinaru su RRIF-ove urednice i savjetnice:

 • mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
 • dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
 • dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. struč. stud. i ovl. rač.

Podatci o seminaru/webinaru

Datum održavanja: 7. veljače 2023. (utorak)

Početak: u 9:30 sati.

Trajanje predavanja: 300 minuta.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 92,91 eura (oslobođeno PDV-a prema čl. 39. st. 1. t. i) Zakona o PDV-u) po sudioniku, odnosno 700,00 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Napomena za revizore

Na temelju dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnoga stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora, ovaj se webinar nalazi na popisu stalnoga stručnog usavršavanja te se za sudjelovanje priznaje 5 bodova iz područja Računovodstvo s oznakom A. Radi priznavanja bodova molimo u prijavnici označite polje ''Želim pisanu potvrdu o sudjelovanju na ovoj aktivnosti stalnoga stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora'' i unesite svoj registarski broj revizora.


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
7. veljače 2023. webinar "Godišnja financijska i porezna izvješća za 2022. i ostale aktualnosti oko uvođenja eura" bodovi ZA REVIZORE

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

NEETVA