Godišnji obračun u neprofitnom računovodstvu za 2021. i aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija


Trajanje: 2 h 15 min
Datum: 27.01.2022

Cijena: 575,00 KN
76,32 EURKraj je izvještajne godine i kod osoba koje pripadaju neprofitnim organizacijama, a primjenjuju neprofitno računovodstvo.

Cilj je ovog webinara podsjetiti neprofitne organizacije na njihove godišnje obveze, kako one u njihovu djelovanju tako i u računovodstvenom i izvještajnom neprofitnom okviru. Onim pak udrugama koje su prestale djelovati i smatraju da je ovo pogodan trenutak za prestanak njihova postojanja, u vezi s tim daje se pregled postupanja (pravnih, računovodstvenih, izvještajnih).

Program:

Inventura, porezi i volontiranje
Predavač: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Podsjetnik na popis imovine i obveza
 • Pregled temeljnih poreznih sustava koji se odnose na neprofitne organizacije (porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost, porez na dobitak)
 • Bitne promjene u sustavu volontiranja

Financijski izvještaji i prestanak djelovanja udruga
Predavačica: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i ovl. por savj.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveni podsjetnik na uobičajene poslovne odnose (praktikum)
 • Financijski izvještaji za kraj godine
 • Za jednostavno knjigovodstvo
 • Za dvostavno knjigovodstvo
 • Prestanak poslovanja udruga
 • Pravni okvir i dinamika njegove primjene
 • Skraćeni postupak
 • Likvidacijski postupak
 • Porezna postupanja
 • Računovodstvena postupanja
 • Likvidacijski i financijski izvještaji

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 26. siječnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).