Godišnji odmori - praktična pitanja


Trajanje: 2 h 30 min
Datum: 04.05.2021

Cijena: 475,00 KN
63,04 EURSnimka webinara - Godišnji odmori - praktična pitanja

Pravo na godišnji odmor jedno je od temeljnih prava radnika i obveza poslodavca iz radnog odnosa, pa ne čudi veliko zanimanje za ovaj institut radnog prava.

Na ovo snimci webinara dani su odgovori na aktualna pitanja u vezi s godišnjim odmorima, uključujući pitanje stjecanja prava na godišnji odmor, izračuna broja dana godišnjeg odmora koji pripadaju radniku, obračuna naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i naknade za neiskorišteni dio godišnjeg odmora.

Program webinara

Pravo na godišnji odmor

Predavačica: Hana VELAJ, mag. iur.

 • Stjecanje prava na godišnji odmor
 • Puni i razmjerni dio godišnjeg odmora
 • Trajanje godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu
 • Nepuno radno vrijeme i godišnji odmor

Utvrđivanje naknade plaće i neoporezivi primitci za vrijeme godišnjeg odmora

Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Utvrđivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Utjecaj primitka u naravi na utvrđivanje naknade za godišnji odmor
 • Isplata prijevoza na posao i s posla za vrijeme godišnjeg odmora
 • Isplata neoporezivog regresa zaposlenicima
 • Naknada troškova smještaja i ugostiteljskih usluga na temelju Hrvatske turističke kartice
 • Utvrđivanje naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • Iskazivanje naknade za godišnji odmor i naknade za neiskorišteni godišnji odmor na isplatnoj listi
 • Što u slučaju naknadne isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 4. svibnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).