Godišnji odmori - praktična pitanja

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 2 h 17 min
Datum: 15.05.2023

Cijena: 100,00


Na webinaru ćemo odgovoriti na aktualna pitanja u vezi s godišnjim odmorima, uključujući pitanje stjecanja prava na godišnji odmor, izračuna broja dana godišnjeg odmora koji radniku pripadaju, obračuna naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i naknade za neiskorišteni dio godišnjeg odmora te obračuna neoporezivih primitaka u vezi s godišnjim odmorom.

Program:

Pravo radnika na godišnji odmor i obveze poslodavaca
Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Stjecanje prava na godišnji odmor
 • Puni i razmjerni dio godišnjeg odmora
 • Trajanje godišnjeg odmora i njegovo korištenje u dijelovima
 • Raspored korištenja godišnjeg odmora
 • Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu
 • Godišnji odmor kod dodatnoga (dopunskog) rada prema noveli Zakona o radu
 • Godišnji odmor kod ugovora o radu na određeno vrijeme i otkaza prema noveli Zakona o radu

Utvrđivanje naknade plaće i neoporezivi primitci za vrijeme godišnjeg odmora
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Utvrđivanje naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Utjecaj primitka u naravi na utvrđivanje naknade za godišnji odmor
 • Isplata prijevoza na posao i s posla za vrijeme godišnjeg odmora
 • Isplata neoporezivog regresa zaposlenicima i Hrvatske turističke kartice
 • Naknada troškova smještaja i ugostiteljskih usluga na temelju Hrvatske turističke kartice
 • Utvrđivanje naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • Nove odredbe o iskazivanju naknade za godišnji odmor i naknade za neiskorišteni godišnji odmor na isplatnoj listi
 • O čemu poslodavci trebaju voditi računa ako nisu na vrijeme isplatili naknadu za neiskorišteni godišnji odmor

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 15. svibnja 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.