Webinar
Godišnji popis imovine i obveza

7. prosinca 2022. webinar "Godišnji popis imovine i obveza za 2022. godinu"


Mjesto Vrijeme održavanja
web7. prosinca 2022. (srijeda) u 10:00 sati
 

Krajem poslovne godine obavljaju se pripreme za provedbu godišnjeg popis imovine i obveza (inventure) kao zakonske obveze, radi utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obveza u odnosu na knjigovodstveno stanje i evidentiranja utvrđenih razlika u poslovnim knjigama. Cilj je ovog webinara obrazložiti tijek provedbe godišnjeg popisa, definirati računovodstveno i porezno motrište manjkova i viškova pojedine imovine (trgovačke robe, gotovih proizvoda, sirovina, materijala, dugotrajne imovine) te predložiti način popisa ostalih stavaka imovine i obveza društva.

Program:

Organizacija i provedba popisa te izrada izvješća o provedenom popisu
Predavač: mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Obveza provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza
 • Datum provedbe razlika utvrđenih popisom
 • Donošenje odluke o popisu imovine i obveza
 • Popis imovine prema pojavnim oblicima imovine (dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina, financijska imovina, potraživanja, novac, zaliha robe, inventara, materijala i dr.) i načini popisa
 • Popis dugoročnih i kratkoročnih obveza
 • Izrada izvješća o obavljenom popisu imovine i obveza te donošenje odluke o knjiženju popisnih razlika

Računovodstveno i porezno postupanja s popisnim razlikama
Predavač: Jasna VUK, dipl. oec., v. pred. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Primjena odluka HGK-a i HOK-a kod popisnih manjkova trgovačke robe i gotovih proizvoda
 • Primjena internih akata o dopuštenoj visini manjka
 • Računovodstveno i porezno motrište manjkova gotovih proizvoda i trgovačke robe utvrđenih popisom
 • Manjkovi na teret zaposlenika i drugih odgovornih osoba
 • Manjkovi na teret društva

Manjkovi i rashodovanje dugotrajne imovine i sitnog inventara
Predavač: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Manjkovi i rashodovanje dugotrajne imovine
 • Zbrinjavanje dugotrajne imovine
 • Manjkovi i rashodovanje sitnog inventara
 • Manjkovi novca

Podatci o seminaru/webinaru

Početak: u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 700,00 kn (560,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 92,90 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
7. prosinca 2022. webinar "Godišnji popis imovine i obveza za 2022. godinu"

Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

VELEIT