Godišnji popis (inventura)

Datum: 30.11.2021, Utorak
Autor: S.B.P.

Poduzetnici su obvezni barem jednom godišnje, s krajem poslovne godine provesti popis imovine i obveza (inventuru) i knjigovodstveno stanje uskladiti sa stanjem utvrđenim popisom. Popis se provodi u cilju istinitog i objektivnog iskazivanja financijskog položaja društva.

Organizaciji godišnjeg popisa treba posvetiti dovoljno vremena i pažnje kako bi sama provedba bila brza i učinkovita. O godišnjem popisu donosi se Odluka kojom se utvrđuje predmet popisa, popisna povjerenstva i rokovi za provedbu. Popisna povjerenstva imaju zadatak operativno provesti godišnji popis. Popisuju se sve stavke imovine i obveza.

O obavljenom popisu povjerenstva sastavljaju Izvješće u kojem navode razlike utvrđene popisom, obrazlažu način njihova nastanka kada je to moguće i predlažu rješenje (otpis, terećenje odgovorne osobe i sl.). Uprava društva odlučuje o postupanju s nastalim razlikama te se na temelju takve Odluke provodi obračun poreza i knjiženje razlika utvrđenih popisom.

Sve o godišnjem popisu imovine i obveza na praktičnim primjerima pronaći ćete u našem časopisu RRiF br. 12/21.

Povratak na vijesti