Građenje i nekretnine u prometu

Naslovnica knjige: Građenje i nekretnine u prometu
E-izdanje
252,00 kn
Biblioteka:   RRiF-ovi priručnici
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, IV. izmijenjena i dopunjena naklada rujan 2007.
Autori:   Josip BIENENFELD, dipl. iur.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Dr. sc. Jadranko CRNIĆ
Nikola ETEROVIĆ, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Tatjana JOSIPOVIĆ
Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Ana-Marija KONČIĆ
Mr. sc. Ljerka MARKOTA
Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Marijana VURAIĆ, dipl. oec.
Redakcija:   Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Broj stranica:   1072
O knjizi  

Ova knjiga uspješnica rasprodana je pred godinu dana. Nova III. naklada sadrži brojna usklađenja s propisima, dopunjena je s novim poglavljima koja će pružiti odgovore na mnoga stručna pitanja, od uvjeta građenja, kalkulacija, ponuda i praćenja projekta, računovodstva i poreza u različitim situacijama prometa i prijenosa nekretnina (pa i u slučaju podjele društva), upisa nekretnina u zemljišne knjige, stjecanje nekretnina od stranaca, primjere ugovora te brojne propise i uzance o građenju.

Sadržaj:
I. Prostorni i građevinski aspekti nekretnina u pravnom prometu 1
II. Računovodstvo građenja i nekretnina u prometu 35
III. Oporezivanje prometa nekretnina 85
IV. Porezne obveze građana u prometu više nekretnina 103
V. Ugovor o građenju 111
VI. Kooperantski ugovor o izvođenju radova 141
VII. Pravo građenja 169
VIII. Upis građevina u zemljišne knjige i uspostava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine 189
IX. Stjecanje prava vlasništva na nekretninama u republici hrvatskoj od strane stranaca 209
X. Sklapanje ugovora o prijenosu vlasništva i drugih prava na nekretninama 235
XI. Upis nekretnina i prava u zemljišne knjige 249
XII. Sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na nekretnini 269
XIII. Propisi 291