RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Hi4CSR

RRiF br. 12/16. - Transeuropski projekt programa Erasmus+ koordinira RRiF

HICS - 12.2016, str. 0

      RRiF je koordinator transeuropskog projekta unutar programa Erasmus+ pod službenim nazivom: Harmonization and Implementation of EU CSR Directives - Hi4SCR. 

RRiF br. 3/17. - Prva obrazovna aktivnost u okviru projekta Hi4CSR

HICS - 12.2016, str. 228

 U okviru projekta Hi4CSR koordiniranog od strane RRiF-a, održana je prva petodnevna obrazovna aktivnost u Zagrebu.

Druga obrazovna aktivnost u okviru projekta Hi4CSR

HICS - 12.2016, str. 0

Druga petodnevna obrazovna aktivnost unutar Erasmus+ projekta pod nazivom Harmonizacija i implementacija EU Direktiva u području društveno odgovornog poslovanja – Hi4CSR održana je od 15. do 19. svibnja 2017. godine u prostorijama Steinbeis Sveučilišta u Berlinu.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)