Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja

VIII. izdanje, tvrdi uvez
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, svibanj 2020.
Pripremila:   Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Broj stranica:   1267
Jezik:   hrvatski