Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja
Tiskano izdanje
71,40
E-izdanje
66,15
IX. izdanje, tvrdi uvez
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, listopad 2023.
Pripremila:   Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Broj stranica:   1326
Jezik:   hrvatski
Opis   Prvi korak u određivanju prirode nastaloga poslovnog događaja i njegova računovodstvenog obuhvaćanja jest poznavanje računovodstvenih standarda te način na koji su oni definirali knjigovodstveno priznavanje radi financijskog izvješćivanja. Ova knjiga sadrži aktualne tekstove računovodstvenih standarda, kao pomoć u svakodnevnom radu računovodstvenoj struci.