Inspekcijski nadzor i kontrola obračuna i naplate javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Datum: 03.11.2015, Utorak
Klasa: 336-01/15-01/78
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Nadležnost tržišne inspekcije propisana je odredbama čl 3 st 2 Zakona o inspekcijama u gospodarstvu Nar nov br 14 14 prilikom čega poslovi tržišne inspekcije podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuje zaštita ekonomskih interesa potrošača pri kupnji proizvoda i usluga kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga opći sigurnosni zahtjevi za proizvode tehnički zahtjevi za proizvode postupci ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima dokumenti o sukladnosti isprave koje moraju imati proizvodi označavanje oglašavanje obilježavanje i pakiranje proizvoda homologacija vozila i dijelova vozila zahtjevi energetske učinkovitosti proizvoda prodaja javnih usluga potrošačima te opći uvjeti pružanja javnih usluga te obavljanje inspekcijskih i drugih poslova kada je to određeno posebnim propisima Člankom 141 st 3 Zakona o održivom gospodarenju otpadom Nar nov br 94 13 propisano je da inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi toga Zakona i propisa donesenih na temelju ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja