Inventurni manjak i izvanredni otkaz


Predmet: Nameće se ocjena kako u vrijeme kada je sastavljen pisani zapisnik o izvršenom inventurnom popisu ni tužitelj ni tuženik nisu znali niti mogli znati je li postoji inventurni manjak, u kojem obimu, a time izvjesno tuženik nije mogao imati saznanje je li u postupanju tužitelja u izvršavanju i obavljanju poslova njegovog radnog mjesta bilo propusta koji bi se mogli ocijeniti osobito teškom povredom obveze iz radnog odnosa.

Broj presude: Rev 4337/2019-3, od 9. lipnja 2020., od 14.09.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Iz rezultata provedenog postupka proizlazi da je tužitelj nazočio provođenju inventurnog popisa 4 veljače 2017 i upoznao se s njegovim pisanim izvješćem sastavljenim tog dana te ga potpisao u kojem je sadržana i njegova izjava u kojoj uz ostalo stoji popis je izvršen uredno i točno te istom ne prigovaram Ukoliko se nakon usklađivanja stvarnog popisanog stanja sa stanjem po financijskom knjigovodstvu iskažu razlike obvezujem se na posebni popis dati pisano obrazloženje Nakon pisanog izvješća od 4 veljače 2017 o obavljenom inventurnom pregledu a po izvršenom usklađivanju stvarnog popisa stanja i stanja po financijskom knjigovodstvu nadležno tijelo tuženika izradilo je popisno izvješće 10 veljače 2017 u kojem je tek utvrđen te prikazan inventurni manjak a koji je za skladište POJ 30 iznosio 21 806 78 kn a za skladište POJ 34 iznosio 30 605 36 kn U skladu s prednje izloženim posebno iz pisane izjave tužitelja na pisano ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu