Ishođenje rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u stambenom objektu

Datum: 23.04.2019, Utorak
Klasa: 050-02/19-01/3
Davatelj: Ministarstvo turizma

Obavještavate nas o problemima s kojima se susrećete zbog iznajmljivanja apartmana u turističke svrhe u stambenom objektu a koji utječu na kvalitetu života u Vašoj zgradi izražavamo žaljenje te navodimo slijedeće Člankom 24 st 1 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 85 15 121 16 99 18 i 25 19 propisano je da je za rješenja iz čl 20 st 1 i 2 i čl 21 st 1 toga Zakona izdat će se ugostitelju i pravnoj osobi iz članka 5 stavka 2 toga Zakona uz sljedeće uvjete 1 da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 2 da ima pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom 3 da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta 4 da ispunjava i druge uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona i 5 da građevina koja je odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja bez kojih prema tim propisima Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti Iz navedenoga proizlazi da ugostitelj mora uz ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja