Isplata primitaka i obveza vraćanja potpore

Datum objave/ažuriranja: 04.02.2022, Petak
Autor: A.B.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti isplaćena sredstva, ako od trenutka dobivanja sredstava pa do određenog datuma postupi na jedan od sljedećih načina:

  1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
  2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
  3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
  5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Napominjemo da se za poslodavce koji su primali ili primaju potporu za Skraćeno radno vrijeme navedeno se odnosi ako su primili potporu za 10 i više radnika.

Koji su to datumi o kojima isplatitelji trebaju voditi brigu navodimo u slijedećoj tablici po potporama:

Tablica: Datumi do kojeg se ne mogu isplatiti navedeni primitci prikazani po svakoj pojedinoj potpori

Vrsta potpore

Datum do kojeg se ne mogu obavljati isplate

 


Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID 19)- svibanj 2020. godine

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu ako od 29. svibnja pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine isplati primitke

 


Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za lipanj 2020. godine

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine isplati primitke

 


Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine

 


Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan - prosinac 2020. godine

 


Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad - prosinac 2020.

 


Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačkomoslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za siječanj - veljaču 2021.

 


Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačkomoslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak travanj-svibanj 2021.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine isplati primitke

 


Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačkomoslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za lipanj 2021.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 30. lipnja 2022. godine isplati primitke

 


Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za srpanj 2021.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu ako od trenutka dobivanja sredstava pa zaključno s 30. srpnja 2022. godine isplati primitke

 


Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za kolovoz 2021.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu od trenutka dobivanja sredstava pa zaključno s 31. kolovoza 2022. godine isplati primitke

 


Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za rujan 2021.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu ako od trenutka dobivanja sredstava pa zaključno s 30. rujna 2022. godine isplati primitke

 


Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za listopad 2021.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu ako od trenutka dobivanja sredstava pa zaključno s 31. listopada 2022. godine isplati primitke

 


Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za studeni 2021.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu ako od trenutka dobivanja sredstava pa zaključno s 30. prosinac 2022. godine isplati primitke

 


Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za prosinac 2021.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu ako od trenutka dobivanja sredstava pa zaključno s 30. studeni 2022. godine isplati primitke

 


Potpora za očuvanje radnih mjesta - Skraćivanje radnog vremena Od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 
Skraćivanje radnog vremena / čekanje na posao od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 

Poslodavac koji je tražio potporu bit će obvezan vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2022. godine

Povratak na stručne informacije