Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa – polica zdravstvenog osiguranja

Datum: 29.07.2019, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/19-01/1065
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit Poreznog obveznika vezan za oporezivanje isplate u visini od 600 00 kuna godišnje radnicima kao dara u naravi u obliku police zdravstvenoga osiguranja Nastavno odgovaramo s osnove propisa o porezu na dohodak Prava i obveze pri oporezivanju primitaka koje fizičke osobe ostvaruju prema izvoru primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada samostalne djelatnosti imovine i imovinskih prava kapitala i drugih primitaka propisana su Zakonom o porezu na dohodak Nar nov br 115 16 i 106 18 dalje u tekstu Zakon te Pravilnikom o porezu na dohodak Nar nov br 10 17 128 17 106 18 i 1 19 Prema čl 21 st 1 t 1 Zakona primicima po osnovi nesamostalnog rada plaćom smatraju se svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa prema propisima koji uređuju radni odnos Istim člankom st 3 Zakona propisano je da se primicima u naravi smatraju korištenje ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja