Isporuka betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura)

Datum: 21.01.2019, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/19-02/14
Davatelj: Porezna uprava

      Člankom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narode novine broj 106/18) izvršena je dopuna odredbe članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u te je u isti dodana nova točka g) kojom se propisuje da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obavi isporuka betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).
 
      Sukladno izvršenim izmjenama od 1. siječnja 2019. prijenos porezne obveze između dva tuzemna porezna obveznika primjenjuje se i u slučaju isporuka betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura). Znači, porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kada mu se obavi isporuka betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).
 
      Isporukom betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) smatra se isporuka čelika za armiranje betona neovisno od koje vrste čelika je sastavljena te neovisno o nazivu koji se upotrebljava (betonski čelik, betonsko željezo, armatura, armaturno željezo i sl.), a koji se koristi za armiranje betonskih konstrukcija i može se pojaviti u obliku žica, šipki, rešetki, mreža i drugog te ima funkciju pojačavanja čvrstoće betona.
 
      Obveznik plaćanja PDV-a temeljem prijenosa porezne obveze je svaki porezni obveznik primatelj dobara, odnosno usluga, upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu kada mu dobra isporuči ili obavi usluge iz članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu. Isto se ne primjenjuje na osobu koja je prešla prag stjecanja ili je od njega odustala te na osobu koja prima usluge od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili obavlja usluge poreznim obveznicima koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, a koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a. Naime, spomenute osobe nisu upisane u registar obveznika PDV-a te je u tom slučaju PDV obvezan obračunati porezni obveznik koji isporučuje dobra ili obavlja usluge. Primjerice, ako porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a obavlja isporuku betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) malom poreznom obvezniku iz članka 90. stavka 1. Zakona o PDV-u koji ima dodijeljen PDV identifikacijski broj iz razloga jer prima usluge od stranih poreznih obveznika, tada je isporučitelj obvezan na takvu isporuku obračunati PDV budući da mali porezni obveznik nije upisan u registar obveznika PDV-a. Znači, prijenos porezne obveze prema članku 75. stavku 3. Zakona o PDV-u moguć je samo u slučaju kada porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obavlja isporuku betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) drugom poreznom obvezniku upisanom u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj. Kada je primatelj obvezan platiti PDV isporučitelj (izvođač, podizvođač) u računu mora navesti „prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „Reverse Charge“, a primatelj je obvezan obračunati i platiti PDV.
 
     Obavljenu isporuku betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze porezni obveznik isporučitelj iskazuje u Obrascu PDV-a u polju I.1. – isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze). Također isporučitelj je obvezan popuniti i podnijeti Prijavu o tuzemnim isporukama s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO). Navedena prijava podnosi se u elektroničkom obliku za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju razvrstano po mjesecima, najkasnije do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku tromjesečja. Isporučitelj koji obavlja građevinsku uslugu na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze nije obvezan podnijeti Obrazac PPO ako u navedenom razdoblju nije obavljao isporuke iz članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u.
 
      Primljenu isporuku betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze porezni obveznik - primatelj iskazuje u Obrascu PDV-a u polju II.4 - primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze). U istoj prijavi iskazuje i odbitak pretporeza ako mu je isporuka obavljena za potrebe njegovih oporezivih transakcija te ako su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti za odbitak pretporeza.
 

Povratak na mišljenja