Isporuka trošarinskih proizvoda-aroma iz drugih država članica Europske unije

Datum: 15.05.2015, Petak
Klasa: 410-19/14-12/26
Davatelj: Carinska uprava

Mišljenje o načinu zaprimanja iz drugih država članice Europske unije aroma koje sadrže etilni alkohol i koje se koriste za proizvodnju bezalkoholnih pića i prehrambenih proizvoda kao i informacije o implementaciji nove EU regulative Zakonom o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 u daljnjem tekstu Zakon o trošarinama uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda alkohola i alkoholnih pića duhanskih prerađevina energenata i električne energije u Republici Hrvatskoj Članak 53 st 1 Zakona o trošarinama propisuje da se alkoholom i alkoholnim pićima u smislu Zakona smatra između ostalog i etilni alkohol Prema čl 58 st 1 Zakona o trošarinama pod etilnim alkoholom smatraju se svi proizvodi obuhvaćeni tarifnim oznakama KN 2207 i 2208 s volumnim udjelom alkohola većim od 1 2 vol neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature Arome koje spominjete u Vašem upitu smatraju se trošarinskim proizvodom ukoliko udovoljavaju definiciji iz čl 58 st 1 Zakona o trošarinama Zakonom o trošarinama sustav oporezivanja trošarinama u Republici Hrvatskoj usklađen je u potpunosti s pravnom stečevinom Europske unije pa tako i u dijelu kojim se propisuju oslobođenja od plaćanja trošarine na alkohol i alkoholna pića Člankom 27 Direktive Vijeća 92 83 EEZ od 19 listopada 1992 o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića SL L 316 31 10 1992 str 21 u daljnjem tekstu Direktiva Vijeća 92 83 EEZ propisana su kako obvezna tako i moguća oslobođenja od plaćanja trošarine na alkohol i alkoholna pića a koja oslobođenja su u potpunosti implementirana u nacionalno trošarinsko zakonodavstvo odnosno propisana čl 61 Zakona o trošarinama Prema odredbama čl 27 st 1 t e Direktive Vijeća 92 83 EEZ države članice Europske unije oslobađaju od plaćanja trošarine proizvode obuhvaćene tom Direktivom pod uvjetima koje same odrede s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja