Isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura)

Datum: 22.02.2019, Petak
Klasa: 410-19/19-02/19
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa zatražio je dodatno pojašnjenje o primjeni odredbe članka 75. stavka 3. točke g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 do 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), koja je na snazi od 1. siječnja 2019. godine. Budući se u spomenutoj odredbi navode isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura), u upitu je naveden popis proizvoda namijenjenih korištenju u svrhe armiranja betonskog čelika za koje se traži pojašnjenje u smislu primjene odredbe 75. stavka 3. točke g) Zakona o PDV-u, kako slijedi:

  • armaturne mreže (zavarene mreže od armaturnog čelika namijenjene armiranju betona), tarifni br. 7314201000,
  • ČBR u šipkama (čelik betonski rebrasti u šipkama namijenjen armiranju betona), tarifni br. 72142000,
  • ČBR u kolutu (čelik betonski rebrasti u kolutu namijenjen armiranju betona), tarifni br. 72131000,
  • ČBR izrađeni – rezan i savijen na mjeru (čelik betonski rebrasti izrezan i savijen na mjeru iz ČBR u šipkama i ČBR u kolutu), tarifni br. 72142000 i 72131000,
  • hladno profilirani udubljeni betonski čelik (čelik betonski rebrasti namijenjen armiranju betona), tarifni broj. 7217103100,
  • TVŽ toplovaljana žica (čelična toplovaljana žica namijenjena daljnjoj preradi za armaturne mreže i ostale proizvode), tarifni br. 7213914900, 721391000 i 721391410,
  • rešetkasti nosač, armature pilota – rešetkasti stupovi (zavarene konstrukcije od betonskog čelika namijenjene armiranju betona), tarifni br. 73089098 i 7308200000,
  • žica meko žarena – paljena (čelična žica namijenjena vezanju i sklapanju konstrukcija od armaturnog čelika), tarifni br. 72177020,
  • armaturni distanceri (čelični zavareni proizvodi namijenjeni podlaganju armature), tarifni br. 73269098,
  • čelična užad za prednapinjanje betona (čelična prednapregnuta užad i čelik namijenjen armiranju i prednaprezanju betona), tarifni br. 731210.

 
U vezi navedenog, u nastavku odgovaramo.
 
Člankom 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narode novine broj 106/18) izvršena je dopuna odredbe članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u te je u isti dodana nova točka g) kojom se propisuje da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obavi isporuka betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura).
 
Isporukom betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) smatra se isporuka čelika za armiranje betona neovisno od koje vrste čelika je sastavljena te neovisno o nazivu koji se upotrebljava (betonski čelik, betonsko željezo, armatura, armaturno željezo i sl.), a koji se koristi za armiranje betonskih konstrukcija i može se pojaviti u obliku žica, šipki, rešetki, mreža i drugog te ima funkciju pojačavanja čvrstoće betona.
 
Slijedom navedenog, mišljenja smo da se proizvodi namijenjeni korištenju u svrhe armiranja betonskog čelika iz ranije navedenog popisa smatraju dobrima iz članka 75. stavka 3. točke g) Zakona o PDV-u na koje se primjenjuju odredbe o prijenosu porezne obveze kada se njihova isporuka odvija između poreznih obveznika upisanih u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu.

Povratak na mišljenja