Ispostavljanje računa za pruženu zdravstvenu uslugu

Datum: 22.09.2015, Utorak
Klasa: 019-04/15-01/02
Davatelj: Ministarstvo zdravstva

Vezano uz ispostavljanje računa za pruženu zdravstvenu uslugu migrantima izvješćujemo Vas da je uvedena kategorija S Neosigurane osobe u statusu migranata i ili izbjeglica koji dođu u pratnji službene osobe MUP a Osobe kategorije S su oslobođene sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite prema šifri oslobođenja 43 Zdravstvena zaštita neosiguranih osoba u statusu migranata ili izbjeglica koji dođu u pratnji službene osobe MUP a Obvezni podaci na računu kategorije S su ime prezime datum rođenja država prema međunarodnoj ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja