Ispravak Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – sedme izmjene i dopune

Datum: 22.03.2024, Petak
NN br. 35/2024

Ispravljeni su tarifni stavovi u Prilogu 2. Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

O svemu ovome pisali smo u časopisu RRiF br. 4/24.

Povratak na nove propise