Ispravak Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Pročišćeni tekst)

Datum: 11.09.2023, Ponedjeljak
NN br. 105/2023

U Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (Pročišćeni tekst) (Nar. nov., br. 94/23.), pogrešno je objavljen čl. 32. st. 1. podst. 8. koji ispravno glasi:

– u slučaju dobrovoljnog darivanja krvi za svako darivanje 1 radni dan.

Povratak na nove propise