Ispravak Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu

Datum: 03.04.2024, Srijeda
NN br. 39/2024

Zbog utvrđene pogreške u Odluci o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu koja je objavljena u Narodnim novinama broj 27 od 6. ožujka 2024. godine proveden je ispravak Odluke te je ispravna objavljena u cijelosti.

Povratak na nove propise