Ispravak tečajne liste

Datum: 27.02.2009, Petak
Autor: Lj.M.

Objavljujemo ispravak
tečajne liste objavljene u časopisu RRiF br. 3/2009., str.
200.

Povratak na vijesti