Ispravak Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Datum: 29.07.2022, Petak
NN br. 88/2022

U čl. 89. st. 4. riječi koje glase: »članka 75. podstavaka 8., 9. i 10.« trebaju glasiti: »članka 75. stavka 1. podstavaka 9., 10. i 11.«.

Povratak na nove propise