RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Isprave o stanju robe

Predmet: Zakonom o trgovini omogućeno je da isprave o stanju robe iz kojih se može spoznati poslovni događaj trgovac može osigurati u dva oblika, u vidu pisanih isprava ili u elektroničkom zapisu, međutim takve isprave, u obliku u kojem ih posjeduje, mora trgovac osigurati (i podastrijeti) u vrijeme nadzora, što u konkretnom slučaju žalitelji nisu učinili.

Broj presude: Gž-2151/2018, od 4. travnja 2019.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Razmatrajući u pogledu žalbe odluku o izrečenim kaznama vijeće ovog Suda nalazi da je prvostupanjsko prekršajno tijelo pravilno utvrdilo sve okolnosti konkretnog slučaja koje, u smislu općeg pravila o izboru vrste i mjere kazne utječu na kaznu, te okrivljenicima izreklo kazne koje nisu prestroge, uzimajući u obzir pri tom njihovu raniju kažnjavanost. Naime, za predmetni prekršaj propisana je novčana kazna u rasponu od 4.000,00 do 250.000,00 kuna za pravnu osobu, te u rasponu od 3.000,00 do 50.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, a prvostupanjsko prekršajno tijelo je kazne odmjerilo u nešto većoj mjeri iznad minimalno zapriječenih kazni.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)