Seminar i webinar
Izaslani radnici-obračun doprinosa i poreza na dohodak

6. lipnja 2022. seminar i webinar "Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza na dohodak"


Mjesto Vrijeme održavanja
Zagreb, RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 296. lipnja 2022. (ponedjeljak) u 9:30 sati
web6. lipnja 2022. (ponedjeljak) u 9:30 sati

Radnici koji su izaslani na rad u druge države ostaju obvezno osigurani u RH, dok se porez na dohodak, ovisno o trajanju izaslanja, može u skladu s odredbama Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja podmirivati u državi izaslanja. Različito se postupa kada je riječ o izaslanju u države EU-a u odnosu na izaslanje u državu izvan granica EU-a.

Prava s osnove zdravstvenog osiguranja za vrijeme rada u državi izaslanja radnik ostvaruje s obzirom na to je li izaslan u državu EU-a odnosno EGP-a, u državu s kojom RH primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju ili u državu izvan EU-a i EGP-a i s kojom RH ne primjenjuje ugovore.

Cilj je ovog seminara na pojednostavljeni način obrazložiti sve posebnosti i dvojbe u vezi s izaslanjem radnika.

Program:

IZASLANI RADNICI U SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA
Predavač: Dalibor AMANOVIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • izaslanje radnika u zemlje članice Europske unije i primjena propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u Europskoj uniji
 • utvrđivanje mjerodavnog zakonodavstva
 • trajanje izaslanja te prekid i prestanak izaslanja
 • izdavanje potvrde A1 za izaslane radnike
 • prijavljivanje izaslanog radnika u sustav mirovinskog osiguranja
 • izdavanje A1 potvrde za rad u dvije ili više država
 • posebna pravila za radnike u međunarodnom prijevozu
 • izaslanje osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
 • socijalni položaj izaslanih radnika kao posljedica Brexita
 • samozaposlene osobe i rad u dvjema ili u više država
 • izaslanje u treću državu
 • radnici izaslani u treću državu

SUSTAV ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZASLANIH RADNIKA
Predavačica: Kristina ROGINEK, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • europska iskaznica kao osnova osiguranja
 • opseg zdravstvenih usluga izaslanog radnika u države EU-a i EGP-a
 • izaslani radnici s prebivalištem u drugoj državi EU-a
 • prava izaslanog radnika na naknadu za vrijeme bolovanja
 • opseg prava iz zdravstvenog osiguranja za vrijeme rada u dvjema ili u više država EU-a
 • prava iz zdravstvenog osiguranja članova obitelji izaslanog radnika
 • način prijave izaslanja u HZZO (Tiskanica T-4 i prilozi)
 • poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

POREZNI POLOŽAJ PRIMITAKA IZASLANIH RADNIKA
Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • utvrđivanje razdoblja boravka na radu u inozemstvu u vezi s mjestom plaćanja poreza na dohodak
 • razlika u poreznom položaju između ustupljenih i izaslanih radnika
 • porezni položaj neoporezivih primitaka koje tuzemni poslodavac isplaćuje izaslanim radnicima (dnevnice za terenski rad, prigodne nagrade, jubilarne nagrade i sl., s posebnim osvrtom na čl. 80.a Zakona o porezu na dohodak)
 • obvezni sadržaj Obrasca INO-DOH koji poslodavac podnosi za izaslane radnike
 • obračun doprinosa
 • obračun poreza na dohodak i prireza
 • iskazivanje plaća i ostalih primitaka u Obrascu JOPPD
 • utvrđivanje naknade za bolovanje izaslanih radnika

Podatci o seminaru/webinaru

Početak: u 9:30 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara

Cijena: 750,00 kn (600,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Prijava za sudjelovanje

Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

 • Za prijave na webinar molimo navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja webinara, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje
PRIJAVNICA za sudjelovanje na seminaru i webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
6. lipnja 2022. seminar i webinar "Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza na dohodak"
Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

NERETA