Izbor za radničko vijeće


Predmet: Tužitelj ne može s uspjehom pobijati izbore za utemeljenje prvog radničkog vijeća kod tuženika jer je sam propustio u roku od najmanje pet tjedana prije isteka mandatnog razdoblja raspisati nove izbore, na koji način je omogućio skupini radnika da pokrenu postupak za izbore radničkog vijeća kao kod utemeljenja prvog radničkog vijeća.

Broj presude: Gž 6/2021-2, od 15. lipnja 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Odredbom čl 144 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 127 17 i 98 19 dalje ZR propisano je da se radničko vijeće bira na izborno razdoblje od četiri godine od dana objave konačno utvrđenih rezultata izbora a u stavku 4 citiranog članka propisano je da se redoviti izbori u pravilu održavaju u razdoblju od 1 ožujka do 31 svibnja U čl 145 ZR propisano je aktivno i pasivno biračko pravo a u čl 146 ZR propisano je kako liste kandidata za izbor predstavnika radnika mogu predložiti sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod određenog poslodavca ili skupina radnika koju podržava najmanje 20 radnika zaposlenih kod određenog poslodavca te da će nadležni ministar Pravilnikom propisati postupak izbora radničkih vijeća obveznike rokove i način dostave podataka o izabranim radničkim vijećima Obzirom na odredbu čl 146 ZR ministar je donio Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća Narodne novine broj 3 16 52 17 i 138 20 dalje Pravilnik i u kojem je detaljnije propisan postupak izbora radničkog vijeća Tako ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu