Izdatak za drugoga - zastara


Predmet: Riječ je o izdatku za drugog u smislu čl. 1119. ZOO-a, odnosno o stjecanju bez osnove na strani tuženika, budući da je tužitelj platio električnu energiju i vodu za stan koji koristi tuženik, a koje troškove je prema Ugovoru dužan snositi tuženik.

Broj presude: Gž-451/2021-2, od 21. prosinca 2021., od 14.02.2022

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Predmet ovog postupka je isplata iznosa od 11 931 50 kn sa zateznom kamatom na ime potrošnje vode i električne energije za stan tuženika od siječnja 2015 do siječnja 2016 U prvostupanjskom postupku je utvrđeno da su stranke 26 travnja 2005 sklopile Ugovor o korištenju stana za službene potrebe te da je tuženik sa svojom obitelji koristio stan u utuženom razdoblju Nije bilo sporno da je tužitelj isporučiteljima električne energije i vode platio račune za utuženo razdoblje te da tuženik tužitelju nije platio račune za potrošenu električnu energiju i vodu u tom razdoblju Između stranaka je bilo sporno je li tuženik dužan platiti utužene račune tužitelju ako jest po kojoj cijeni za kućanstvo ili poduzetništvo te je li nastupila zastara Iz računa koje je priložio tužitelj utvrđeno je da je tužitelj plaćao isporučiteljima usluga ukupni trošak električne energije i vode za obračunska mjerna mjesta u R u zgradi u kojoj se nalaze poslovni prostori tužitelja i stan tuženika te da je za svaki mjesec utuženog razdoblja izvršio preračun po kojemu je tuženiku obračunao mjesečnu potrošnju električne energije u iznosu od 100 00 kn po članu kućanstva a potrošnju vode u količini od 20 m3 te mu za tu potrošnju ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu