Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – isporuka kontejnera

Datum: 05.07.2019, Petak
Klasa: 410-01/19-01/1091
Davatelj: Porezna uprava

Obratili ste se s upitom u vezi poreznog tretmana izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta Navodite da pri tome umjesto klasičnog građevinskog materijala koristite gotove kontejnere koji se spojeni i pričvršćeni za tlo koriste kao zgrada za osobe a pojedinačno kao spremište za razne vrste specifičnog otpada Reciklažnim dvorištem smatrate nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada a isto je tretirano kao građevina za gospodarenje otpadom te kao takvo predviđeno prostornim planom i potrebnom tehničkom dokumentacijom i dozvolama sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima Napominjete da ste u vezi navedenog ishodili potrebne dozvole za gradnju dok se nadležni gradski ured o kontejnerima korištenim u realizaciji projekta očitovao na sljedeći način Za reciklažno dvorište odnosno kontejner koji služi kao zgrada za osoblje i radnike ishođena je građevinska dozvola te je to fiksna građevina a kontejneri za specifični otpad nisu fiksirani odnosno pričvršćeni za tlo obzirom da se moraju prazniti Također navodite kako reciklažno dvorište bez kontejnera ne bi bilo funkcionalno iako su kontejneri za odlaganje specifičnog otpada pomični odnosno nisu fiksirani S tim u vezi ste postavili upit mogu li se takvi kontejneri smatrati dijelom građevine reciklažnog dvorišta ako udovoljavaju općim uvjetima iz čl 6 st 1 i 2 Pravilnika o gospodarenju otpadom Nar nov br 117 17 dalje Pravilnik o gospodarenju otpadom Navodite situaciju u kojoj podizvođač radova glavnom izvođaču radova isporučuje kontejnere s iskazanim PDV om u računu dok te iste kontejnere glavni izvođač radova vama zaračunava putem privremene situacije s prijenosom porezne obveze Sukladno čl 3 st 2 Pravilnika o gospodarenju otpadom propisano je da je lokacija gospodarenja otpadom prostor određen dozvolom za gospodarenje otpadom prostor u kojem se obavlja energetska oporaba određenog neopasnog otpada i prostor reciklažnog dvorišta odnosno mjesto na kojem se nalazi mobilno reciklažno dvorište Člankom 6 st 1 i 2 Pravilnika o gospodarenju otpadom propisani su opći uvjeti kojima mora udovoljiti ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja