Izjava o fiskalnoj odgovornosti za određene pravne osobe

Datum: 24.03.2023, Petak
Autor: N.D.

Trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju do 31. ožujka 2023. godine dati izjavu o fiskalnoj odgovornosti (dalje: Izjava). Osobe na koje se ova obveza odnosi mogu se pronaći u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji vodi Ministarstvo financija (dostupno na: Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Izjava o fiskalnoj odgovornosti).

Izjava sastavlja se na obrascima koji su sastavni dio Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 95/19.), a detaljnije upute dane su na prethodno navedenim mrežnim stranicama Ministarstva financija. Uz Izjavu potrebno je osigurati i odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se ona daje.

Povratak na vijesti