Izjava o suglasnosti po zapljeni


Predmet: Da bi zastara počela teći, potrebno je i da tražbina na koju se izjava odnosi bude dospjela, dakle da ju je vjerovnik (u ovom slučaju tuženik) imao pravo ostvarivati.

Broj presude: Gž-514/2020-2, od 10. studenoga 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Dubrovniku

Prvostupanjski je sud zaključio da nije došlo do zastare jer od obavijesti bivšeg poslodavca o nemogućnosti postupanja po suglasnosti o zapljeni 25 srpnja 2014 od kada prvostupanjski sud smatra da počinje teći zastarni rok pa do podnošenja prijedloga za izvansudsku ovrhu novom poslodavcu 15 ožujka 2019 nije prošlo više od 5 godina protekom kojeg roka nastupa zastara s obzirom da je izjava o zapljeni privatna isprava na kojoj je samo ovjeren potpis dužnika a ista nije solemnizirana Premda tužitelj žalbu ističe zbog svih žalbenih razloga žalbenim se navodima konkretizira samo žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava Naime u žalbi se tvrdi da je protekao zastarni rok i to zbog toga što je Izjava o zapljeni dana 19 listopada 2007 pa je do dostave poslodavcu 15 ožujka 2019 proteklo 11 5 godina dakle više od 10 godina koliko iznosi zastarni rok za tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti il nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom odnosno javnobilježničkim aktom kako je propisano odredbom članka 233 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 i 78 15 u daljnjem tekstu ZOO Ispitujući ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu